Katarina Juvančič & Dejan Lapanja at Festival Pisana Loka, Škofja Loka

1. January 2015

Petra Cvelbar

Photo blog

0

Katarina Juvančič & Dejan Lapanja at Festival Pisana Loka on 21st of August 2014 with a guest Matija Krečič.
Katarina Juvančič, vocals; Dejan Lapanja, guitar; Matija Krečič, violin;

Post by Petra Cvelbar

Comments are closed.