Upcomming Photo Exhibition ‘In the Women’s Hands

Wellcome to the opening of photo exhibition ‘In the Women’s Hands’ that will be on 2nd of September 2014 at Layer house in Kranj at 8 p.m.. Details follow soon 🙂  // Vabljeni na odtvoritev fotografske razstave ‘V ženskih rokah’ , ki bo 2. septembra 2014 v Layerjevi hiši, v Kranju ob 20.uri. Podrobnosti sledijo kmalu 🙂

 

‘In the Women’s Hands’ // Matana Roberts

Post by Petra Cvelbar

Comments are closed.